opleiding traumatherapeut of geboorteconsulent

Opleiding tot Geboortetrauma Consulent en Therapeut

Met deze opleidingen krijg je uitzonderlijke inzichten over conceptie, zwangerschap en geboorte en de gevolgen daarvan op moeder, de (ongeboren) baby en haar gezin. Je leert wat geboortetrauma’s zijn en op welke wijze je moeders en hun gezin kunt begeleiden vanuit natuurlijke beginselen. Wil je ook meer aandacht geven aan het voorkomen en behandelen van geboortetrauma’s en bijdragen aan de gezondheid van moeder en haar gezin? Start dan de opleiding tot

GEBOORTETRAUMA CONSULENT

en

GEBOORTETRAUMA THERAPEUT

 

In deze functies ondersteun je moeder en kind vanuit hun fysiologisch functioneren en herken je de klachten van een geboortetrauma bij de moeder en/of haar kind. Je leert je cliënt te behandelen vanuit een veilig en effectief herstelgesprek en geeft zo nodig aanvullende psycho-, geboorte- en voedingseducatie, begeleiding en advies. Onze missie is gezond zijn na de geboorte van je kind, gebruikmakend van de wetenschap van de moeder.

Voor wie

Voor alle geboortezorgverleners die ouders willen bijstaan voor, tijdens en (lang) na de geboorte en het natuurlijke geboorteproces van de moeder willen gebruiken om trauma’s te voorkomen en te behandelen. Kraamverzorgenden, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, (ortho)pedagogen, draagdoek- en babyconsulenten, kindercoaches, doula’s en professionals die alternatieve zorg geven, kunnen GEBOORTETRAUMA CONSULENT worden. Als geboortetrauma consulent volg je naar wens de vervolgopleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT

Wanneer

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT start in 2020 in een nieuw jasje. Na ruim 10 jaren wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief van moderne moeders, professionaliseert ons traumagerichte team zich enorm. De opleiding wordt aangepast aan de behoeftes van moeders en krijgt meer aandacht voor de integrale problemen waar zij mee te maken hebben. Naast de geboortetrauma therapie worden de onderwerpen verlies, stress, preventie en promotie behandeld. De 10 daagse opleiding leidt tot een volwaardig certificaat om een praktijk te starten en te professionaliseren met verschillende producten die allemaal op bewijs gebaseerd zijn. Het doel is moeders te behandelen en begeleiden naar (meer) ervaren gezondheid. De opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT wordt in 2020 aangeboden op 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 4/3, 11/3, 18/3 en 15/4. Na de lesdagen ga je met praktijkopdrachten ervaring opdoen. Op de laatste dag doe je examen, waar je de theorie aantoonbaar toepast in minimaal 2 casuïstieken en deze presenteert. Focus op deze laatste lesdag is het uitwisselen van ervaringen en het koppelen van de theorie aan wat je hebt gedaan en opgeschreven. Deze dag is zeer leerzaam en indrukwekkend!

Voor psychologen, pedagogen, ervaren therapeuten en kindercoaches is een verkorte opleiding ontwikkeld van 4 dagen. Deze zijn in 2019 gepland in het najaar op 23/10, 30/10, 6/11 en de examen dag op 4/12. In 2020 duurt de verkorte opleiding  5 dagen en is gepland op 16/9, 30/9, 7/10, 21/10 en 25/11.  

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT start voor de derde keer in 2020. De data zijn gepland op de woensdagen 26/2, 25/3, 22/4 en examen op 20/5.

In 2020 is de intervisie gepland op 10/6 en de bijscholing op 18/11. Op 8 april herhaal ik de bijscholing van 16 oktober 2019 over traumapreventie en promotie. Alle bijeenkomsten zijn volledig verzorgd na inschrijving en betaling van 100,00 euro per persoon.

Alle lessen zijn van 10-15 uur in Renkum. Beide opleidingen worden verzorgd in de Praktijk De Geboortespecialist, Onder de Bomen 19 in Renkum. De intervisie en bijscholing worden op een andere locatie in Renkum gepland.

Kosten

De opleidingen worden BTW vrij aangeboden, mits je als cursist ingeschreven staat. De 10 lesdagen van de opleiding tot geboortetrauma consulent kosten in 2020 2950,00 euro. De verkorte opleiding van 4 dagen kost in 2019 1750,00 euro, in 2020 1950,00 euro. Wanneer je bent ingeschreven voor de opleiding ontvang je het onderzoeksverslag ZO BEVAL IK en het traumapreventieboek voor moeders IK BEVAL NATUURLIJK. Beide boeken worden in de opleiding behandeld.

De opleiding tot geboortetrauma therapeut van 4 dagen kost 1150,00 euro. Wanneer je voldoet aan de eisen van de opleiding ben je gecertificeerd GEBOORTETRAUMA CONSULENT / THERAPEUT.

Na de opleiding kun je profiteren van een plaats op deze website in ons team met een eigen mailadres, foto en link naar je praktijk. Je kunt gebruik maken van alle promotiematerialen van de praktijk De Geboortespecialist. Je profiteert continue van ondersteuning van de opleider wanneer jij dat nodig hebt. Daarnaast zal je voortdurend gebruik kunnen maken van nieuwe kennis en ontwikkelingen die ons team aangaan d.m.v. bijscholingen, intervisies en hercertificering. Bovendien heb je toegang tot de beroepscoöperatie BCE en profiteer je van vele voordelen (www.childbirtheducators.nl).

Inhoud

Alle onderwerpen zijn gebaseerd op Evidence Based Practice vanuit de Biosociale wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Neuropsychologie, Epigenetica en onderzoek binnen het verloskundig en verpleegkundig vakgebied. Hiervan uit is een vertaalslag gemaakt naar de ondersteunende zorg die jij moeders kunt geven. Begin 2018 is een onderzoeksverslag gepubliceerd van de eerste groep moeders die behandeld is met het herstelgesprek. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn meegenomen in beide opleidingen. Focus bij de opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT ligt in de toepassing van de oplossingsgerichte benadering binnen het construct van het herstelgesprek en de geboortetrauma therapie. Je leert hier hoe je effectief moeders kunt behandelen die een relatie leggen tussen klachten en traumatische situaties rondom de geboorte van hun kind(eren). Tijdens de geboortetrauma therapie kunnen problemen n.a.v. verlies en verborgen stress behandeld worden. Aanvullend leer je geboortetrauma’s voorkomen met het traumapreventietraject voor moeders. De vervolgopleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT richt zich op allerlei onderwerpen die in de eerste opleiding aan bod komen, zoals een verstoord gevoelsleven en energiebalans, spanningen in relaties in combinatie met andere gezondheidsproblemen en verwijzingen naar traumatische gebeurtenissen in het verleden. Je krijgt meer verdieping in de klachten, die met variaties op het herstelgesprek kunnen worden opgelost, waarbij ondersteunende voeding kan worden toegevoegd aan de behandeling. Extra aandacht is er voor de begeleiding van je cliënten die lijden en je steun nodig hebben. Alle geboortetrauma consulenten en therapeuten kunnen 2x per jaar extra informatie uitwisselen in de bijscholing en tijdens de intervisie dag. Verder ben ik altijd te benaderen voor intercollegiaal overleg n.a.v. een behandeling van een cliënt.

Wat je leert

In de opleiding leer je (tussen haakjes geldt voor de vervolgopleiding)

  • de definitie van een geboortetrauma, de oorzaak en de gevolgen (met verdieping op de intake bij complexe problematiek)
  • de moederlijke fysiologie (met aanvullende toepassingen op het herstelgesprek)
  • zorg op te starten en te evalueren, een veilig en betrouwbaar herstelgesprek te voeren en educatie toe te passen (en aanvullend ondersteunende voeding voor te schrijven)
  • preventieve zorg te geven om de fysiologie van moeder en kind te beschermen en traumatische geboorte ervaringen te voorkomen
  • moeders te begeleiden die te maken hebben met het verlies van een (ongeboren) kind en hun reactie daarop te behandelen
  • af te bakenen wat je wel en niet behandelt en de zorg te documenteren
  • promoten van de geboortetrauma therapie en preventie
  • (begeleiding bij lijden en verminderen van chronisch verborgen stress)

Reacties van cursisten

Iedere cursist is (zeer) tevreden over de opleiding, waarbij de organisatie van de cursus, de locatie en faciliteiten steeds geoptimaliseerd worden afhankelijk van het aantal cursisten. Over de inhoud, begeleiding, oefeningen en toetsing hebben de meeste cursisten alleen positieve kritieken. Als het gaat om de leerdoelen en het afstemmen op de voorkennis en persoonlijke doelen van cursisten, kan ik mij elke keer nog verbeteren. Op dit moment heb ik de theorie over de fysiologie van de moeder en wat zij onder een geboortetrauma verstaat beter geïntegreerd, opgebouwd en meer verdieping gegeven. Daarnaast zal in 2019 een extra lesdag toegevoegd worden om meer aandacht te besteden aan moeders reactie op haar verloren kind(eren). Eind 2019 zal kennis over preventie een belangrijke toevoeging worden.   

Inschrijven

Interesse of wil jij je inschrijven? Mail Brun@degeboortespecialist.nl !

Als bevoegd en ervaren docent, klinische gezondheids- en verplegingswetenschapper en geboortetrauma therapeut  ben ik geregistreerd bij het CRKBO en kan ik alle opleidingen btw-vrij aanbieden: kijk op www.CRKBO.nl.

 

 

scheidslijn