opleiding traumatherapeut of geboorteconsulent

Opleiding tot Geboortetrauma Consulent en Therapeut

Met deze opleidingen krijg je uitzonderlijke inzichten over conceptie, zwangerschap en geboorte en de gevolgen daarvan op moeder, de (ongeboren) baby en haar gezin. Je leert wat geboortetrauma’s zijn en op welke wijze je moeders en hun gezin kunt begeleiden vanuit natuurlijke beginselen. Wil je ook meer aandacht geven aan het voorkomen en behandelen van geboortetrauma’s en bijdragen aan de gezondheid van moeder en haar gezin? Start dan de opleiding tot

GEBOORTETRAUMA CONSULENT

en

GEBOORTETRAUMA THERAPEUT

 

In deze functies ondersteun je moeder en kind vanuit hun fysiologisch functioneren en herken je de klachten van een geboortetrauma bij de moeder en/of haar kind. Je leert je cliënt te behandelen vanuit een veilig en effectief herstelgesprek en geeft zo nodig aanvullende psycho-, geboorte- en voedingseducatie, begeleiding en advies.

Voor wie

Voor alle geboortezorgverleners die ouders willen bijstaan voor, tijdens en (lang) na de geboorte en het natuurlijke geboorteproces van de moeder willen gebruiken om trauma’s te voorkomen en te behandelen. Kraamverzorgenden, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, (ortho)pedagogen, draagdoek- en babyconsulenten, kindercoaches en professionals die alternatieve zorg geven, kunnen GEBOORTETRAUMA CONSULENT worden. Als geboortetrauma consulent volg je naar wens de vervolgopleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT

Wanneer

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT start voor de 7e keer in 2019 en staat gepland op 6/2,13/2, 6/3, 13/3, 3/4, 10/4 en 8/5. Na de eerste 6 lesdagen ga je met praktijkopdrachten ervaring opdoen. Op laatste dag doe je examen, waar je de theorie aantoonbaar toepast in minimaal 2 casuïstieken en deze presenteert. Focus op deze laatste lesdag is het uitwisselen van ervaringen en het koppelen van de theorie aan wat je hebt gedaan en opgeschreven. Deze dag is zeer leerzaam en indrukwekkend! In het najaar van 2019 staat deze opleiding voor de 8e keer gepland op 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 en 13/11.

Voor psychologen, pedagogen, ervaren therapeuten en kindercoaches is een verkorte opleiding ontwikkeld van 4 dagen. Voor het eerst zijn deze in 2019 gepland voordat de vervolgopleiding start op 16/1, 23/1, 30/1 en op 20/2 het examen. In het najaar op 23/10, 30/10, 6/11 en de examen dag op 4/12.

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT start voor de tweede keer in 2019. De data zijn gepland op de woensdagen 27/2, 27/3, 24/4 en examen op 22/5.

Alle lessen zijn van 10-15 uur in Renkum.

De intervisie en bijscholing voor alle geboortetrauma consulenten en therapeuten zijn in 2018 gepland op 21/11 en in 2019 op 12/6 en 16/10. Deze bijeenkomsten zijn gratis van 10 – 15 uur en volledig verzorgd.

Waar

Beide opleidingen worden verzorgd in de Praktijk De Geboortespecialist, Onder de Bomen 19 in Renkum. De intervisie en bijscholing worden op een andere locatie in Renkum gepland.

Kosten

De opleidingen worden BTW vrij aangeboden, mits je als cursist ingeschreven staat. De 7 lesdagen van de opleiding tot geboortetrauma consulent kosten 2350,00 euro. De verkorte opleiding van 4 dagen kost 1750,00 euro. De opleiding tot geboortetrauma therapeut van 4 dagen kost 1150,00 euro. Wanneer je voldoet aan de eisen van de opleiding ben je gecertificeerd GEBOORTETRAUMA CONSULENT / THERAPEUT. Na de opleiding kun je profiteren van een plaats op deze website in ons team met een eigen mailadres, foto en link naar je praktijk. Je kunt gebruik maken van alle promotiematerialen van de site van de praktijk De Geboortespecialist. Je profiteert continue van ondersteuning van de opleider wanneer jij dat nodig hebt. Daarnaast zal je voortdurend gebruik kunnen maken van nieuwe kennis en ontwikkelingen die ons team aangaan en zijn de bijscholingen en intervisies gratis.

Inhoud

Alle onderwerpen zijn gebaseerd op Evidence Based Practice vanuit de Biosociale wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Neuropsychologie, Epigenetica en onderzoek binnen het verloskundig en verpleegkundig vakgebied. Hiervan uit is een vertaalslag gemaakt naar de ondersteunende zorg die jij moeders kunt geven. Vanaf 2018 is een onderzoeksverslag gepubliceerd van de eerste groep moeders die behandeld is met het herstelgesprek. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn meegenomen in beide opleidingen. Focus bij de opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT ligt in de relatie die moeder legt tussen klachten en de traumatische situatie rondom de geboorte van haar kind(eren). De vervolgopleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT richt zich op complexe klachten bij moeder en het (volwassen) kind, zoals een verstoord gevoelsleven en energiebalans en spanningen in relaties in combinatie met andere gezondheidsproblemen. Ook de oorzaak kan complex zijn, zoals een generatietrauma, dwangbevalling, ongewenste/ongeplande zwangerschap en miskraam. Deze klachten kunnen met een variatie van het herstelgesprek kunnen worden opgelost, waarbij ondersteunende voeding kan worden toegevoegd aan de behandeling.

Wat je leert

In de opleiding leer je (tussen haakjes geldt voor de vervolgopleiding)

  • de definitie van een geboortetrauma, de oorzaak en de gevolgen (aanvullende intake bij complexe problematiek)
  • de moederlijke fysiologie (aanvullende toepassing van het herstelgesprek)
  • zorg op te starten en te evalueren, een veilig en betrouwbaar herstelgesprek te voeren en educatie toe te passen(ondersteunende voeding voor te schrijven)
  • preventieve zorg te geven om de fysiologie van moeder en kind te beschermen en traumatische geboorte ervaringen te voorkomen
  • moeders te begeleiden die te maken hebben met het verlies van een (ongeboren) kind en hun reactie daarop te behandelen
  • af te bakenen wat je wel en niet behandelt en de zorg te documenteren

Reacties van cursisten

Iedere cursist is (zeer) tevreden over de opleiding, waarbij de organisatie van de cursus, de locatie en faciliteiten goed scoren. Over de inhoud, begeleiding, werkvormen en toetsing hebben de meeste cursisten alleen positieve kritieken. Als het gaat om de leerdoelen en het afstemmen op de voorkennis en persoonlijke doelen van cursisten, kan ik elke keer nog verbeteringen doorvoeren. In de komende opleidingen zal ik de theorie over de fysiologie van de moeder en wat zij onder een geboortetrauma verstaat beter integreren, opbouwen en meer verdieping geven. Daarnaast zal ik in 2019 een extra lesdag toevoegen om meer aandacht te besteden aan voeding en preventie met het opstellen van een geboorteplan volgens de 10 Geboortewensen.   

Inschrijven

Interesse of wil jij je inschrijven? Mail Brun@degeboortespecialist.nl !

Als bevoegd en ervaren docent, klinische gezondheids- en verplegingswetenschapper en geboortetrauma therapeut  ben ik geregistreerd bij het CRKBO en kan ik alle opleidingen btw-vrij aanbieden: kijk op www.CRKBO.nl.

 

 

scheidslijn