collage de geboortespecialist

Welkom

VOOR MOEDERS Ben jij aanstaande of al (lang) moeder? Dan is deze site voor jou! Mijn praktijk richt zich op de gezondheid van moeders rondom de geboorte van hun kind. Dankzij ruim 10 jaren wetenschappelijk onderzoek, waarbij meer dan 600 gesprekken met moeders zijn geanalyseerd en beschreven in het boek ZO BEVAL IK, is er nu een op bewijs gebaseerde behandeling om geboortetrauma’s te voorkomen en te herstellen.  

Ons team richt zich op vrouwen die (soms jaren later) onbegrepen klachten ontwikkelen na traumatische ervaringen en/of verlies. Met de geboortetrauma therapie kun je daarvan herstellen en dit is een beter alternatief dan de EMDR therapie die veel wordt toegepast. Wij werken met het herstelgesprek, wat een beschermde behandeling is. Het merk HERSTELGESPREK staat voor de wetenschappelijk bewezen effectieve en vriendelijke interventie in de geboortetrauma therapie voor moeders. Het gebruik representeert de kwaliteit van de (her) gecertificeerde geboortetrauma consulenten en therapeuten, die de hersteltherapie zoals beschreven op deze site toepassen, waarbij de kans op herstel van de moeder hoger is dan 90%, onafhankelijk van de gevolgen van het geboortetrauma.

Onze werkwijze spreekt de kracht van vrouwen aan, wat juist zo gemist wordt en de traumapreventie en de hersteltherapie effectief maken. Bel gerust als je vragen hebt of een afspraak wilt maken. Bekijk hieronder de voorlichting BROCHURE voor alle nieuwe moeders om zelf geboortetrauma’s te voorkomen en bespreekbaar te maken. Je kunt de brochure ook downloaden in de boekenshop.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Mijn eerste wetenschappelijke onderzoeksverslag over de toepassing van het herstelgesprek na een geboortetrauma is op 8 januari 2018 gepubliceerd en kun je onderaan downloaden. Eind 2018 is het onderzoeksverslag ZO BEVAL IK gepubliceerd. Het DoeBoek voor aanstaande moeders passen we toe bij de traumapreventie. In 2020 startte ik met Berbel Emmens een nieuw wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten in de Brochure met voorlichting over traumapreventie voor aanstaande en net bevallen moeders zijn verwerkt. Er volgen twee wetenschappelijke artikelen, waarvan de eerste in het Engelse tijdschrift Journal of Reproductive and Infant Psychology wordt gepubliceerd.

OPLEIDINGEN Geboortewerkers (in spe) kunnen de opleidingen tot Geboortetrauma Consulent / Therapeut en Zobevalik Coach voor traumapreventie volgen. Alle opleidingen en bijscholingen zijn op wetenschap gebaseerd. De zorg voor moeders vraagt om de juiste kennis en afstemming op de moeilijke omstandigheden in de standaard geboortezorg waar moeders mee in aanraking komen.

Brun Kuipers MScRN

Eigenaar van De Geboortespecialist, clinical health&nurse scientist, geboortetrauma therapeut, onderzoeker, auteur en docent.

zo beval ik
ik beval in vertrouwen- boek
team van de geboortespecialist
wetenschappelijk onderzoek

Privacy

Alle geboortetrauma consulenten/therapeuten leggen gevoelige informatie die cliënten met ons delen NIET digitaal vast. Alleen de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) van de cliënt worden digitaal opgeslagen. Toestemming verloopt volgens Informed Consent, wanneer de cliënt ook toestemming geeft voor de behandeling. Voor meer informatie over de Algemene Vordering Gegevensbescherming, lees hier onze Privacyverklaring De Geboortespecialist.

scheidslijn