hersteltherapie

Herstelgesprek

Het herstelgesprek is een omgevingstherapie, wat gunstige veranderingen teweegbrengt in hersenfuncties, gebruikmakend van de plasticiteit van het brein. Zo ontstaan functionele verbindingen en psychisch en lichamelijk herstel. De effecten zijn te verklaren omdat het stress systeem tot rust komt en dit alle organen en systemen positief beïnvloedt. De benadering in het gesprek is gericht op het eigen fysiologisch functioneren, waarbij gebruik gemaakt wordt van het intuïtieve brein.

Doel van het herstelgesprek is je gezondheid verbeteren en problemen voorkomen vanuit het vermogen van je eigen lichaam. Je wordt ‘aan’ gezet vanuit je innerlijke kracht en natuurlijke capaciteiten te herstellen.

De cliënt verandert tijdens het herstelgesprek een kerngebeurtenis naar keuze en geeft er een nieuw gevoel aan, waarbij ze wordt begeleid om op zoek te gaan naar wat ze (niet meer) weet. Daarbij wordt haar werkbrein zo aangesproken dat ze contact maakt met haar emotionele brein, zodat zij haar gewenste situatie kan verbeelden, beschrijven, voelen en ervaren. Nu wordt contact hersteld en blokkades opgeheven tussen het werk- en emotionele brein en het moederlijke brein gestimuleerd. Dankzij het benoemen en voelen van de alternatieve positieve ervaring, zal de effectiviteit van het herstelgesprek vergroten. Daarnaast heeft ondersteunende voeding een positief effect op de resultaten op korte en lange termijn.

Wat kun je verwachten na de behandeling?

Meestal kunnen in één of twee gesprekken de klachten verdwijnen en zul jij  je beter gaan voelen. Mijn ervaring is dat soms al tijdens het gesprek de eerste tekenen van herstel worden opgemerkt en dat dit in een paar weken tijd verder kan verbeteren. Ook je kind en je gezin kunnen hiervan mee profiteren. Het herstel is blijvend en gaat vaak gepaard met meer energie, gevoel van controle, toename van welzijn en ontspanning binnen het gezin.

 

Je hebt het zonnetje terug gebracht in mijn bevallingen, ik kan je er niet genoeg voor bedanken!!”

 

Ik heb het gevoel dat mijn probleem nu pas echt is opgelost.”

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Het herstelgesprek is een nieuwe therapie en is door mij ontwikkeld vanuit de Epigenetica, Neuropsychologie, Verplegingswetenschappen en kennis over stress. Omdat er geen effectieve behandeling bestond voor vrouwen met een geboortetrauma, richt ik mij volledig op deze groep die veel problemen ervaart in het dagelijks leven. Vele vrouwen profiteren ervan en ervaren het herstelgesprek als positief. Ervaring leert dat ruim 80% van de cliënten profiteert na 1 of 2 gesprekken. Soms duurt de behandeling langer, wordt er doorverwezen of samengewerkt met andere gezondheidsprofessionals. De wetenschappelijke onderbouwing is in januari 2018 in een artikel gepubliceerd met als doel geboortetrauma’s te onderzoeken en de effecten en ervaringen van de herstelgesprekken te beschrijven. Klik HIER om het wetenschappelijk onderzoek te downloaden. Eind 2018 is het boek ZO BEVAL IK uitgebracht: een onderzoeksverslag van 10 jaren en meer dan 600 gesprekken met moeders.

 

 

 

scheidslijn