collage de geboortespecialist

    Agenda & Wetenschappelijk onderzoek

De Zobevalik geboortetrauma preventie en herstel bestaan uit drie pijlers die sterk aan elkaar gerelateerd zijn en die behandeld worden in de opleidingen:

  1. De bewezen interventie Geboortetrauma Therapie en de op bewijs gebaseerde Zobevalik Coaching
  2. De kenmerken van iemand met een (risico op een) geboortetrauma gerelateerd aan de oorzakelijke factoren en uitend in de gevolgen of de preventie van het trauma
  3. Interpersoonlijke vaardigheden om onze eigen gedachtes en gevoelens te onderscheiden in belang van de effectiviteit van de hersteltherapie en de traumapreventie

Om onze kennis en vaardigheden in alle pijlers te blijven ontwikkelen, worden voor het Preventie Team online Zobevalik Supports verzorgd en één keer per jaar een teamdag. Voor het Herstel Team worden online Intervisies aangeboden. Voor beide teams organiseer ik een aantal trainingen, workshops en bijscholingen. Voor de Zobevalik Community die de her certificering doet, bied ik in juni een team dag aan. Kijk voor de data, tijden en kosten in onderstaande overzicht. Alle kosten zijn btw vrij en de online bijeenkomsten worden via Zoom gegeven. Meld je uiterlijk een week van te voren aan door mij een mailtje te sturen naar brun@degeboortespecialist.nl. Voor ‘Het leven voor de geboorte’ en de ‘Reis naar Vruchtbaar zijn’ mag je Jonneke een mail sturen, want zij verzorgd deze bijscholing en training: jonneke@maandacht.com.

2023 en 2024

Online opleiding tot Geboortetrauma Consulent Online opleiding tot Geboortetrauma Therapeut Opleiding  tot Traumapreventie Coach Trainingen voor beide teams
Voor het preventie team Voor het herstelteam
Jan In 2025  op woensdag 8, 15, 22 en 29 jan

 

Groep die in najaar 2024 de offline opleiding startte heeft in 2025 op donderdag 30 jan tussen examen

In 2025 op maandag 20 jan de Online Her Certificering van 9-12 u

Kosten: €100

Febr

In 2025  op woensdag 5, 12, 19 en 26 feb 

 

 

 

 

In 2025 op donderdag 6 feb de Online Her Certificering van 9-12 u

Kosten: €100

In 2025 op donderdag 20 feb Online Intervisie van 10-12 u

Kosten: €50

Mrt In 2025 op woensdag 11 mrt

In 2025 op donderdag 6 mrt Online Training  ‘Reis naar Vruchtbaar Zijn’ van 10-15 u door Jonneke aangeboden.

Kosten: €150

In 2025 op donderdag 20 mrt Online Zobevalik Support van 10-12

Kosten: €50

Apr In 2025 op woensdag 9 apr het offline examen Voor de groep die in sept 2024 startte is een extra Zoomsessie van 10-11 u op donderdag 3 apr 2025 In 2025 is op vrijdag 18 apr weer een ONLINE ZOBEVALIK SUMMIT van 10-15 u

In 2025 op donderdag 10 apr in Renkum de Workshop ‘Tijdlijn  maken’ van 10-15 u

Kosten: €150

Mei

In 2025 is op dinsdag 27 mei de Online training  Zobevalik Keurmerk Support van 10-15 uur

Kosten: €150

 

 

Juni

In 2024 op donderdag 20 juni in Renkum de eerste Verdieping dag voor de groep die in september 2023 startte

 

In 2024 op donderdag 27 juni is een team dag met lunch en taart in Renkum voor de Zobevalik Community van 13-18 u.

Kosten: €50

Daarna volgt ons FEEST IN HET ZOBEVALIK CENTRUM IN RENKUM!

Alle teamleden zijn welkom van 19-22 uur.

Kosten: geen!!

 

 

 

 

Sept

 

 

In 2024 op woensdag 18 sept

 

In 2024 op donderdag 5 sept in Renkum

Voor de groep die in sept 2023 startte is een extra Zoomsessie van 10-11 u op donderdag 19 sep 2024

 

 

 

In 2024 op donderdag 26 sept Online Zobevalik Support van 10-12

Kosten: €50

 

In 2024 is op maandag 9 sept in Renkum de 2e keer dit jaar de Workshop ‘Tijdlijn  maken’ van 10-15

Kosten: €150

 

In 2024 op dinsdag 17 sept Online Intervisie van 10-12 u

Kosten: €50

Okt In 2024 op woensdag 2 en 16 okt

In 2024 op donderdag 3 okt in Renkum

 

In 2024 op 17 okt Training in Renkum ‘Vriendschap sluiten met je zenuwstelsel’ van 10-15 u

 

Kosten: €150

In 2024 op donderdag 31 okt Preventie team dag van 14-19 u in Renkum over de Lotus geboorte

Kosten: €150

Nov In 2024 op woensdag 13 nov examen

In 2024 op donderdag 7 nov in Renkum

In 2024 op donderdag 21 nov de 2e Verdieping- en examendag in Renkum voor de groep die in september 2023 startte

In 2025 op dinsdag 25 nov de Online Training ‘Baby&Borst Begeleiding’ van 10-15 u

Kosten: €150

 

 
Dec

In 2024 op donderdag 5 dec in Renkum

 

In 2024 op vrijdag 13 dec de Online Bijscholing over ‘Het leven voor de geboorte’ van 10-15 door Jonneke aangeboden

Kosten: €100

1. Onderzoeksverslag Geboortetrauma en herstel (2018). Bekend is dat steeds meer vrouwen een traumatische ervaring hebben bij de geboorte van hun kind. Welke gevolgen dat heeft in hun dagelijks leven is nog nooit eerder onderzocht. Duidelijk wordt wat volgens moeders de oorzaak is van een geboortetrauma en wat hen helpt om te herstellen. Nieuw is de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in een herstelgesprek, waar moeders zelf hun klachten verklaren in de traumatische geboorte ervaring. Ze benoemen de gewenste effecten van het gesprek, gevolgd door hun verbeelding en ervaring over hoe ze het graag anders hadden gewild. Moeders met een geboortetrauma kunnen in een herstelgesprek onder begeleiding het zelf herstellend vermogen gebruiken, wat leidt tot psychisch en lichamelijk herstel. Wil je het onderzoeksverslag lezen? Dan kun je het met deze link downloaden: Gevolgen van geboortetrauma en mogelijkheden voor herstel.

2. Het wetenschappelijke onderzoeksverslag ZO BEVAL IK – HET MOEDERLICHAAM SPREEKT (2018) beschrijft de ervaringen na ruim 10 jaren onderzoek vanuit meer dan 600 gesprekken met moeders over hoe zij het liefst bevallen, wat zij vertellen over hun geboortetrauma’s en hoe zij daarvan kunnen herstellen.

3. Naast het behandelen van moeders met een geboortetrauma ontstond de wens geboortetrauma’s te voorkomen. De sleutel ligt in emotioneel vaardig zijn, waarvoor moeders bewust worden van hun behoeftes, die kunnen uitspreken en realiseren, ook als het moeilijk wordt. Voor deze traumapreventie heb ik het DoeBoek IK BEVAL – IN VERTROUWEN (2020) voor aanstaande moeders geschreven om actief te werken aan hun emotionele gezondheid, wat de basis is van het moederschap.

4. Naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek in 2020, wat ik samen met Berbel Emmens uitvoerde in mijn praktijk, zijn een online BROCHURE en twee wetenschappelijke artikelen geschreven. Het eerste artikel gaat over de vertaling en de validatie van The Birth Satisfaction Scale (BSS-R) in het Nederlands en het verband tussen de gemeten geboortetevredenheid en trauma gerelateerde klachten nadien. Dit artikel is in 2021 opgenomen in The Journal of Reproductive and Infant Psychology met als titel ‘Translation and validation of the Dutch version of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). We hopen het tweede artikel in de Midwifery te kunnen publiceren.

5. In 2022 start een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de geboortetevredenheid van moeders die in Nederland zijn bevallen. Ik gebruik de door Hollins Martin and Martin gepubliceerde Birth Satisfaction Scale-Revised (2014) om de geboortetevredenheid te meten. Van deze BSS-R is de in het Nederlands vertaalde versie later gevalideerd (D-BSS-R), waarvan ik in 2021 een wetenschappelijk artikel heb laten publiceren in de Journal of Reproductive and Infant Psychology (zie punt 4). In dit artikel hebben we ook het sterke verband beschreven tussen (hogere) geboortetevredenheid en (minder) trauma gerelateerde klachten na de bevalling. Deze vragenlijst wordt wereldwijd gebruikt en nu door ons in Nederland. Kijk voor meer informatie op het Consortium en de Activiteiten van de Engelse auteurs van de BSS-R. Dankzij de samenwerking met Berbel Emmens hebben we op 18 januari 2022 de officiële Nederlandse D-BSS-R ontvangen voor gebruik (Hollins-Martin, C.J., Martin, C.R. (2014). Development and psychometric properties of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). Midwifery. 30: 610-619. Doi.org/10.1016/j.midw.2013.10.006). Wil jij ons helpen bij ons onderzoek naar de Geboorte ervaringen? Vul dan deze VRAGENLIJST in. Alvast bedankt.

6. In februari 2022 gaf ik een masterclass over de nageboortetijd voor de Postpartum Village, een initiatief van Marieke van den Ouden. Je vindt HIER een beschrijving en een link voor een korte overview op haar site. Het onderwerp richt zich op het optimaliseren van de nageboortetijd, met veel tools om moeders na de bevalling te ondersteunen. De GEHELE MASTERCLASS is te bekijken of als podcast te beluisteren en duurt ruim 1,5 uur. Hiermee promoot ik ook onze zorg als het gaat om traumapreventie na de bevalling (zie ook de Brochure), waarin veel te doen is om de gevolgen van een geboortetrauma te voorkomen.

7. Op 8 april 2022 is voor het eerst een Online Zobevalik Summit georganiseerd en gehost door Nadine Struijk van MomCare. Doel van het Summit is het ‘Geboorte – Trauma – Bewust – Zijn’ vergroten bij moeders en hun zorgverleners. Deze dag is verzorgd door verschillende Zobevalik teamleden met lezingen, workshops én gesprekken met de bezoekers. Hier kun je mijn lezing bekijken over ‘Ziekenhuispijn’. Neem een kijkje in het programma en het overzicht van de dag.

8. In het najaar van 2022 is een casestudie afgerond naar de effecten van de Zobevalik Coaching op het voorkomen van de gevolgen van een geboortetrauma in de nageboortetijd. Je kunt hier het wetenschappelijke verslag TRAUMAPREVENTIE IN DE NAGEBOORTETIJD downloaden.

9. Op 14 april 2023 is ons tweede Online Zobevalik Summit georganiseerd en gehost door Nadine Struijk van MomCare. In deze editie zijn we de geboorte gaan herwaarderen en gaan kijken naar het dierlijke gedrag van de barende vrouw. Hoe super sensorisch en hypeer intelligent zij dan is, heeft grote implicaties voor iedereen die betrokken wil zijn bij geboorte en het ouyderschap. Bekijk en luister hier mijn LEZING.

10. Nadat in 2020 het wetenschappelijk onderzoek in mijn praktijk De Geboortespecialist plaatsvond om een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre net bevallen moeders hun gezondheid kunnen beoordelen afhankelijk van hun (hoge of lage) trauma scores, is eindelijk het artikel gepubliceerd, dankzij Berbel Emmens die het onderzoek uitvoerde en beschreef. Je kunt het artikel HIER downloaden. De conclusies hebben veel implicaties voor het benaderen van moeders met een geboortetrauma en het toepassen van hoog gekwalificeerde psychologische zorg direct na de bevalling met 1 op 1 contacten gedurende het gehele geboorteproces vanaf het begin van de zwangerschap tot ver in de nageboortetijd. De vertrouwensband is cruciaal om de geboortetevredenheid te vergroten en (de gevolgen van) trauma’s te voorkomen. Daarnaast is screening op geboortetevredenheid nodig en scholing voor zorgverleners om signalen van geboortetrauma’s te herkennen en moeders naar passende hulp te verwijzen.

11. Eind 2023 is mijn nieuwe boek O LIJF over geboorte trauma herstel gepubliceerd waarin 10 moeders hun verhaal delen met de wereld. Via hun verhalen maken we kennis met alle facetten van moederschap en hoe zij de standaard zorg hebben ervaren. We leren dat het gaat om liefde of het gebrek eraan, wat vele implicaties heeft. Ook later bij herstel én vooraf ter voorkoming van het verlies van vertrouwen en zeker weten, zodat het moederprogramma met al haar schema’s kan afdraaien wanneer die zich aandienen. Bestel HIER het E-BOOK of het HARDBACK boek.

12. Afgelopen jaren zijn 4 podcasts opgenomen over mijn werk. Luister naar deze podcast episodes over mijn reis en mijn werk voor moeders, waarin ik door Simone ben geïnterviewd. Ze zijn fijn om naar te luisteren, maar ook om naar te verwijzen en te delen! Je kunt de links doorsturen via mail/WhatsApp of anderen verwijzen naar o.a. Spotify en Apple Podcast: zoek op de PSY.MOON Podcast.

Deel I #30: van obstetrie verpleegkundige naar geboortetrauma therapeut en auteur

Deel II #31: de ontwikkeling van de hersteltherapie en traumapreventie voor moeders

Deel III #40: over het belang van geboortetraumabewustzijn

Deel IV #41: over de onzichtbaarheid van een geboortetrauma

Deel V #42: over de effecten van geboortetraumapreventie met de Zobevalik Coaching

Deel VI: over de rol van de partner bij het moederschap ‘Vaders hebben ook gevoel’

Deel VII: over verlies van je kind rondom de geboorte

Deel VIII: OPEN GESPREK OVER DE CIRKEL VAN ANGST Hoe de aanstaande moeder al tijdens de periode van inverwachting zijn met angst voorgeprogrammerd wordt

Deel IX: OPEN GESPREK OVER DE CIRKEL VAN HERHALING Hoe traumatische situaties keer op keer herhalen, wanneer de angst in het lichaam blijft

Deel X: OPEN GESPREK OVER DE CIRKEL VAN LIEFDE Hoe het liefdeshormoon oxytocine ons uit de angst laat stappen en trauma heelt

Deel XI: OPEN GESPREK OVER DE CIRKEL VAN GEBOORTE

Aflevering 1 over wat moeders nodig hebben vooraf en in de periode van in verwachting zijn

Aflevering 2 over de kracht van vertrouwen vanaf het allereerste begin van de baring tot aan de geboorte van de baby en de placenta