collage de geboortespecialist

 Agenda & onderzoek

 

Agenda 2021

Naast de bijscholingen bied ik voor het team online via Zoom intervisies aan van 10-12 uur. Alle data (op verschillende dagen) staan in de laatste kolom. Voor her certificering in 2024 heb je vanaf 2021 per jaar 2x een intervisie en vanaf 2022 2x een (online) bijscholing bijgewoond. De kosten per intervisie zijn 30,00 euro (btw vrij). Meld je uiterlijk een week van te voren aan door het bedrag over te maken op mijn rekeningnummer t.a.v. Nurse Vision NL77RABO0157175820 o.v.v. ‘Intervisie’, je naam en de datum van de intervisie die je bijwoont.

 2021

Opleiding tot GTC Opleiding tot GTT Opleiding  tot TPC Bijscholingen Her certificering Online intervisies
Jan In 2022: 12, 19, 26

 In 2022:      6 offline

13 online

 

Groep die in najaar ’21 start heeft op 20/1/22 + 27/1/22 ex

Febr In 2022:   2, 9, 16

In 2022:        3 offline

10 online

24 online over het leven voor de geboorte
Mrt In 2022: 9,16, 23

In 2022:       3 offline

10 online

17 support van 10-12 u

24
Apr In 2022: 13

In 2022:       7 offline

14 online

21
Mei

In 2021:     20 ex  offline

27 support van 10-12 u

In 2022: 19 ex on- en offline

Juni

In 2021: 24 teambuilding

In 2022: 23 teambuilding

30 16 live intervisie in Vianen
Sept 15, 29

9 offline

16 online

30 support van 10-12 u

Donderdag 23: 10-12 u
Okt 13

7 offline

14 online

20 Dinsdag 26: 10-12 u
Nov 17

4 offline

11 online

25 teambuilding

10 live in Vianen over  herstel, relaties en seksualiteit

 Donderdag 18: 10-12 u

 

Dec

2 offline

9 online

Woensdag 15: 10-12 u

Empirisch onderzoek Afgelopen tien jaren heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geboortetrauma’s en mogelijkheden voor herstel. Graag deel ik een beschrijvend kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van moeders. Dit artikel is begin 2018 gepubliceerd, waarin ik een gelegenheidsteekproef van 35 moeders heb betrokken. Eind 2018 is mijn boek ZO BEVAL IK gepubliceerd, gebaseerd op meer dan 600 gesprekken met moeders over de geboorte van hun kind.

Bekend is dat steeds meer vrouwen een traumatische ervaring hebben bij de geboorte van hun kind. Welke gevolgen dat heeft in hun dagelijks leven is nog nooit eerder onderzocht. Duidelijk wordt wat volgens moeders de oorzaak is van een geboortetrauma en wat hen helpt om te herstellen. Nieuw is de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in een herstelgesprek, waar moeders zelf hun klachten verklaren in de traumatische geboorte ervaring. Ze benoemen de gewenste effecten van het gesprek, gevolgd door hun verbeelding en ervaring over hoe ze het graag anders hadden gewild. Moeders met een geboortetrauma kunnen in een herstelgesprek onder begeleiding het zelf herstellend vermogen gebruiken, wat leidt tot psychisch en lichamelijk herstel. Voor het onderzoeksverslag kun je deze link gebruiken: Onderzoeksverslag Geboortetrauma en herstel

Meetinstrument Wanneer je de ervaren tevredenheid van de moeder over haar bevalling wilt meten, is het valide en betrouwbare meetinstrument The Birth Satisfaction Scale (BSS) door mij vertaald. De vertaalde vragenlijst wordt in 2020 met een nieuw wetenschappelijk onderzoek gevalideerd, zodat deze in Nederland gebruikt kan worden. Je kunt de voorlopige versie met deze link downloaden: Vragenlijst ervaren tevredenheid over de geboorte.

Lezingen Steeds vaker word ik gevraagd te vertellen over mijn onderzoekswerk en de geboortetrauma therapie en preventie. Het is goed  de verhalen van moeders met andere professionals te delen, zodat de zorg voor moeders verbetert en moeders een grotere kans krijgen gezond te zijn na de bevalling. Neem gerust contact op als ik iets voor jouw team, organisatie, congres of symposium kan betekenen. Ik breng 500,00 euro (inclusief reiskosten en btw vrij) in rekening voor het voorbereiden van een lezing op maat, informatiemateriaal en ruimte voor persoonlijk contact voor en na de lezing.

scheidslijn