opleiding traumatherapeut of geboorteconsulent

Opleiding geboortespecialist

Met onze opleiding geboortespecialist krijg je uitzonderlijke inzichten op persoonlijk niveau én voor je dagelijks handelen over conceptie, zwangerschap en geboorte en de gevolgen daarvan op moeder, kind en haar gezin. Je leert problemen te voorkomen, herkennen, bespreken en oplossen, en draagt zó bij aan een veilige geboorte en de gezondheid van moeders.

Met deze vernieuwende opleiding tot GeboorteSpecialist leren zorgverleners de beïnvloedende factoren op een veilige geboorte kennen en de effecten van de zorg beter begrijpen. Deze nieuwe kennis verrijkt je werk en verbetert de zorg voor moeders. De op beschikbare bewijs gebaseerde opleiding draagt bij aan effectief contact met ouders en een geborgen geboorte en (op)voeding van hun kind. Dit leidt tot goede gezondheidsresultaten (voorkómen van / minder last van: pijn, ongemak, angst of  beangstigend gedrag, beslisconflicten, machteloosheid, inadequate borstvoeding, ouderrol/relatieconflict, weefsel letsel en trauma’s) en moeders die weten wat ze moeten doen, meer contact zoeken met hun baby en adequaat reageren op de behoeften van hun kindje. Het doel van deze opleiding is dat de feitelijke zorg voor aanstaande moeders beter afgestemd wordt op de wensen van de moeder, welke voortkomen uit haar basisbehoeften, verlangens en unieke omstandigheden.

Voor wie

De opleiding geboortespecialist is geschikt voor kraamverzorgenden, verloskundigen, huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, doula’s, gynaecologen en professionals die alternatieve zorg geven.

Wanneer

In februari 2017 start voor de 5e keer de opleiding tot GeboorteSpecialist. De lesdagen zijn op de volgende woensdagen ingepland: 1/2, 15/2, 15/3, 29/3 en 5/4 van 10-15 uur.

Kosten

De opleiding van 5 dagen wordt BTW vrij aangeboden en kost 1250,00 euro.

Inhoud

Alle onderwerpen zijn gebaseerd op Evidence Based Practice vanuit de Bio-sociale wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Neuropsychologie, Epigenetica en onderzoek binnen het verpleegkundig en verloskundig vakgebied. Van al deze kennisgebieden is een vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse zorg die moeders van jou krijgen. Deze onderwerpen worden aangeboden:

  • hoe het zorggedrag van moeders ontstaat en zich uit
  • de factoren die van invloed zijn op het gedrag van moeder, vader en de baby
  • de zorg voor moeders vanuit hun natuurlijke processen rondom de geboorte
  • de signalen van afwijkend zorggedrag van moeders te herkennen en te bespreken
  • de gevolgen van situaties voor/tijdens de baring op lange termijn
  • effectief contact maken met de moeder en met haar bewegend communiceren
  • affectieve zorg te stimuleren binnen het gezin m.b.v. een geboorteplan
  • zorg te geven en af te ronden gericht op herstel en gezondheid van moeder en kind op lange termijn.

Wat levert het jou op

 Je leert de zorg voor moeders te begrijpen en af te stemmen op de behoeften van moeder en kind, met betere gezondheidsresultaten voor haar en haar gezin. Je vervult preventieve zorg m.b.v. het Geboorte Zorgplan en het opzetten van een MoederZorgCafé. Daarnaast kun je problemen vaststellen, bespreken en samen met moeder oplossen d.m.v. bewegend communiceren, waarbij je gebruik maakt van wat moeders van nature weten.

Interesse of wil jij je al inschrijven? Mail Brun@degeboortespecialist.nl !

Als bevoegd en ervaren docent, gezondheidswetenschapper, gezinsverpleegkundige en moederconsulent ben ik geregistreerd bij het CRKBO en kan ik alle opleidingen btw-vrij aanbieden: kijk op www.CRKBO.nl.