collage de geboortespecialist

Wetenschappelijk onderzoek 

Empirisch onderzoek                                                                                                                                                                                                     Afgelopen tien jaren heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geboortetrauma’s en mogelijkheden voor herstel. Graag deel ik een beschrijvend kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van moeders. Dit artikel is begin 2018 gepubliceerd, waarin ik een gelegenheidsteekproef van 35 moeders heb betrokken. Eind 2018 is mijn boek ZO BEVAL IK gelanceerd, gebaseerd op meer dan 600 gesprekken met moeders over de geboorte van hun kind.

Bekend is dat steeds meer vrouwen een traumatische ervaring hebben bij de geboorte van hun kind. Welke gevolgen dat heeft in hun dagelijks leven is nog nooit eerder onderzocht. Duidelijk wordt wat volgens moeders de oorzaak is van een geboortetrauma en wat hen helpt om te herstellen. Nieuw is de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in een herstelgesprek, waar moeders zelf hun klachten verklaren in de traumatische geboorte ervaring. Ze benoemen de gewenste effecten van het gesprek, gevolgd door hun verbeelding en ervaring over hoe ze het graag anders hadden gewild. Moeders met een geboortetrauma kunnen in een herstelgesprek onder begeleiding het zelf herstellend vermogen gebruiken, wat leidt tot psychisch en lichamelijk herstel. Voor het onderzoeksverslag kun je deze link gebruiken: Onderzoeksverslag Geboortetrauma en herstel

Meetinstrument
Wanneer je de ervaren tevredenheid van de moeder over haar bevalling wilt meten, is het valide en betrouwbare meetinstrument The Birth Satisfaction Scale (BSS) door mij vertaald. De vragenlijst over de ervaren tevredenheid van de moeder over haar bevalling kun je met deze link downloaden: Vragenlijst ervaren tevredenheid over de geboorte

Lezingen                                                                                                                                                                                                                              Steeds vaker word ik gevraagd te vertellen over mijn onderzoekswerk en geboortetrauma therapie. Ik ben altijd blij de verhalen van moeders met andere professionals te delen, zodat de zorg voor moeders verbetert en moeders een grotere kans krijgen natuurlijk te bevallen. Neem gerust contact op als ik iets voor jouw team, organisatie, congres of symposium kan betekenen. Ik breng 500,00 euro (inclusief reiskosten en btw vrij) in rekening voor het voorbereiden van een lezing op maat, informatiemateriaal en ruimte voor personnlijk contact voor en na de lezing. Kijk voor meer informatie over het boek ZO BEVAL IK: http://zobevalik.nl/ en https://degeboortespecialist.nl/boek-zo-beval-ik/ .

scheidslijn