begeleiding bij bevalling

Begeleiding

Moeder worden en moeder zijn is een continu proces van ontwikkeling. Vele moeders missen contact en spreken weinig over hun gevoelens en gedachtes. Wat gebeurt er met je na een afspraak met je verloskudige, een goed bedoeld advies van je vriendin of het voorstel van een gynaecoloog je in te leiden? Realiseer je dat de medisch gerichte zorg meestal geen rekening houdt met de natuurlijke processen in het lichaam van de moeder en de baby. Bovendien wordt nauwelijks gebruik gemaakt van je inbreng en capaciteiten.

De traumagerichte zorg voor alle moeders houdt hier wel rekening mee. Ik nodig je uit contact op te nemen als je daar behoefte aan hebt. Dat mag met mij, maar spreek er ook over met je partner, je naasten én je zorgverleners. Wees bewust van jouw belangen en dat is de reden dat wij ervan uit gaan dat jij expert bent en dat vanuit jouw perspectief elke behandeling de grootste kans van slagen heeft. Wij werken

  • genderspecifiek, gericht op de fysiologie van de moeder
  • met de hersteltherapie en traumapreventie die door en voor vrouwen zijn ontwikkeld
  • effectief, vanwege de holistische moedergerichte benadering, waarbij alleen zij bepaalt wat besproken wordt
  • onderbouwd vanuit huidige wetenschap en kennis over stress, emotie, trauma’s en begeleide verbeelding
  • veilig, volledig, maatwerk, gebruikmakend van eigen wijsheid
  • afgestemd op ritmes en cycli van vrouwen, waarbij denken en voelen één worden
  • gefocust op de gezondheid van de moeder en haar baby

Mail brun@degeboortespecialist.nl of bel me op 06-57590343.

scheidslijn