Selecteer een pagina
opleiding traumatherapeut of geboorteconsulent

Opleiding Geboortetrauma Consulent en Therapeut

Met deze opleidingen krijg je uitzonderlijke inzichten over conceptie, zwangerschap en geboorte en de gevolgen daarvan op moeder, de (ongeboren) baby en haar gezin. Je leert wat geboortetrauma’s zijn en op welke wijze je moeders en hun gezin kunt begeleiden vanuit natuurlijke beginselen. Wil je ook meer aandacht geven aan het voorkomen en behandelen van geboortetrauma’s en bijdragen aan de gezondheid van moeder en haar gezin? Start dan de opleiding tot

GEBOORTETRAUMA CONSULENT

en

GEBOORTETRAUMA THERAPEUT

 

In deze functies ondersteun je moeder en kind vanuit hun fysiologisch functioneren en herken je de klachten van een geboortetrauma bij de moeder en/of haar kind. Je leert je cliënt te behandelen vanuit een veilig en effectief herstelgesprek en geeft zo nodig aanvullende psycho- en geboorte educatie, begeleiding en advies.

Voor wie

Voor alle geboortezorgverleners die ouders willen bijstaan voor, tijdens en (lang) na de geboorte en het natuurlijke geboorteproces van de moeder willen gebruiken om trauma’s te voorkomen en te behandelen. Kraamverzorgenden, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, (ortho)pedagogen, draagdoek- en babyconsulenten en professionals die alternatieve zorg geven, kunnen GEBOORTETRAUMA CONSULENT worden. Alleen als geboortetrauma consulent is de opleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT te volgen. Per opleiding formeer ik groepen van maximaal 5 cursisten. Zo nodig wordt een tweede groep gepland.

Wanneer

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT start voor de 4e keer in maart 2018 en staat gepland op de woensdagen 7/3, 21/3, 4/4, 18/4 en 2/5. Na deze lesdagen ga je met praktijkopdrachten ervaring opdoen. Op 23 mei is de examendag, waar je de theorie aantoonbaar toepast in minimaal 2 casuïstieken en deze presenteert. Focus op deze laatste lesdag is het uitwisselen van ervaringen en het koppelen van de theorie aan wat je hebt gedaan en opgeschreven. Alle lessen zijn van 10-15 uur. In het najaar van 2018 zijn de lesdagen gepland op 26/9, 3/10, 10/10, 31/10, 7/11 en 28/11.

Voor psychologen en pedagogen is een verkorte opleiding ontwikkeld van 3 dagen. Deze zijn in 2018 gepland op 14/3, 11/4 en 9/5 en de tweede op 17/10, 24/10 en 14/11.

De opleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT start voor de eerste keer in 2018. De data zijn gepland op de woensdagen 28/2, 28/3, 25/4 en examen op 30/5. Alle lessen zijn van 10-15 uur in Renkum.

De intervisie en bijscholing voor alle geboortetrauma consulenten en therapeuten zijn in 2018 gepland op 13/6 en 21/11 van 10 – 15 uur in Renkum. Beide bijeenkomsten zijn gratis.

Waar

Beide opleidingen worden verzorgd in de Praktijk De Geboortespecialist, Onder de Bomen 19 in Renkum. De intervisie en bijscholing worden een andere locatie in Renkum gepland.

Kosten

De opleidingen worden BTW vrij aangeboden. De lesdagen inclusief het examen kosten 2000,00 euro bij de opleiding tot geboortetrauma consulent.  De verkorte opleiding kost 1500,00 euro. Voor de opleiding tot geboortetrauma therapeut kosten de lesdagen inclusief het examen kosten 1500,00 euro. Wanneer je voldoet aan de eisen van de opleiding ben je gecertificeerd GEBOORTETRAUMA CONSULENT / THERAPEUT.

Inhoud

Alle onderwerpen zijn gebaseerd op Evidence Based Practice vanuit de Biosociale wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Neuropsychologie, Epigenetica en onderzoek binnen het verloskundig en verpleegkundig vakgebied. Hiervan uit is een vertaalslag gemaakt naar de ondersteunende zorg die jij moeders kunt geven. Vanaf 2018 is een onderzoeksverslag gepubliceerd van de eerste groep moeders die behandeld is met het herstelgesprek. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn meegenomen in beide opleidingen. Focus bij de opleiding tot GEBOORTETRAUMA CONSULENT ligt in de relatie die moeder legt tussen klachten en de traumatische situatie rondom de geboorte van haar kind(eren). De vervolgopleiding tot GEBOORTETRAUMA THERAPEUT richt zich op complexe klachten bij moeder en het (volwassen) kind, zoals verstoord gevoelsleven en een combinatie van gezondheidsproblemen. Ook de oorzaak kan complex zijn, zoals een generatietrauma, dwangbevalling, ongewenste/ongeplande zwangerschap en miskraam. Deze klachten kunnen met een variatie van het herstelgesprek kunnen worden opgelost en ondersteunende voeding kan toegevoegd worden aan de behandeling.

Wat je leert

In de opleiding leer je (tussen haakjes geldt voor de vervolgopleiding)

  • de definitie van een geboortetrauma, de oorzaak en de gevolgen (aanvullende intake bij complexe problematiek)
  • de moederlijke fysiologie (aanvullende toepassing van het herstelgesprek)
  • zorg op te starten en te evalueren, een veilig en betrouwbaar herstelgesprek te voeren en educatie toe te passen (ondersteunende voeding toe te passen)
  • af te bakenen wat je wel en niet behandelt en de zorg te documenteren

Inschrijven

Interesse of wil jij je inschrijven? Mail Brun@degeboortespecialist.nl !

Als bevoegd en ervaren docent, gezondheidswetenschapper, moederconsulent en geboortetrauma therapeut  ben ik geregistreerd bij het CRKBO en kan ik alle opleidingen btw-vrij aanbieden: kijk op www.CRKBO.nl.

 

 

scheidslijn